Chào mừng quý khách đến với bookingvilla.vn của chúng tôi. Trước khi sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây:

1. Giới thiệu chung

Trang web này được cung cấp bởi Chị Sún Booking Villa. Bằng cách sử dụng trang web này, Quý Khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.

Nếu Quý Khách không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Quý Khách không được sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm cả văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, đoạn video và âm thanh, là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên cấp phép.Quý Khách không được sao chép, phân phối, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

3. Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, Quý Khách đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Thông tin sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi là chính xác và đầy đủ.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin sản phẩm.Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin sản phẩm và dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5. Sử dụng trang web

Quý khách cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan. Quý khách không được sử dụng trang web để phát tán, chia sẻ, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin vi phạm pháp luật nào. Quý khách không được sử dụng trang web để phát tán virus hoặc các phần mềm độc hại khác.Quý khách không được can thiệp vào hệ thống hoặc dữ liệu của chúng tôi hoặc làm bất kỳ hành động gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang web.

Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, người dùng đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, cập nhật hoặc xóa bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của trang web sau khi các thay đổi được thực hiện đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận các thay đổi đó.

Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng trang web của chúng tôi hoặc việc không thể truy cập trang web do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng thông tin đó đúng mục đích và chỉ trong phạm vi được quy định bởi các chính sách bảo mật của chúng tôi. Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày đăng tải và được điều chỉnh và thực thi theo luật pháp Việt Nam.

6. Thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về điều khoản bảo hành của bookingvilla.vn, xin vui lòng liên hệ qua Hotline chăm sóc khách hàng 24/7 hoặc địa chỉ thư điện tử email: sun.bookingvilla@gmail.com

Thông tin liên lạc

Chính sách & Điều khoản

Kết nối chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Copyright © 2023 Chị Sún Booking. All Rights Reserved. Built with Eraweb.